MAIG
dldmdcdjdvdsdg
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Creama - Treballem junts per la Comarca
Segueix-nos
Facebook Twitter
 • Publicació de les bases substitució baixes maternitat [ + info ]
 • Blog Creama Pego [ + info ]
 • Descàrregues-Informació Pimes i Comerciants Covid-19 [ + info ]
 • Enllaços-Informació Comerciants Covid-19 [ + info ]
 • Enllaços-Informació Pimes Covid-19 [ + info ]
 • SEDE ELECTRÒNICA DE CREAMA [ + info ]

NOTÍCIES

L'actualitat en un clic


Creama

07/04/2020

Creama informa de la concesió directa d'ajudes urgents a persones treballadores en règim d'autònom afectades per la Covid-19

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat l'aprovació de les bases reguladores de concessió directa d'ajudes urgents a persones treballadores en règim d'autònom afectades per la Covid-19.

 

Podran sol·licitar aquestes ajudes les persones treballadores autònomes de la Comunitat Valenciana, inclosos els socis de cooperatives de treball associat, per a compensar la disminució d'ingressos derivada de la declaració de l'estat d'alarma que complisquen els següents requisits:

 

 • Haver figurat ininterrompudament d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant, almenys, el període comprés entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020.
 • Haver suspés l'activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantindre l'activitat, haver reduït la facturació corresponent al mes anterior a la sol·licitud de l'ajuda en, almenys, un 75 per cent respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma.
 • Tindre l’adreça fiscal en la Comunitat Valenciana.

 

Exclusions

 

Quedaran excloses les persones treballadores autònomes que:

 • El 14 de març de 2020 foren perceptores de la prestació per desocupació o de la corresponent a la protecció per cessament d'activitat, regulada en els articles 327 i següents del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.
 • El 14 de març de 2020 o data posterior siguen treballadors per compte d'altri.
 • Van obtindre rendiments nets de la seua activitat econòmica superiors a 30.000 euros en l'exercici 2019.
 • Incórreguen en alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de subvencions.

 

Incompatibilitats

Amb l'excepció de la bonificació de quotes a la Seguretat Social i de la prestació extraordinària estatal per a treballadors autònoms afectats per la crisi ocasionada per la Covid-19, aquestes subvencions són incompatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

 

Les ajudes van des dels 1.500 euros per a les persones obligades a la suspensió d'activitats pel Reial decret 463/2020; i de 750 euros per a la resta.

 

La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat «EAUCOV 2020 Ajuda extraordinària a persones treballadores autònomes Covid-19».

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 09.00 hores del dia 8 d’abril de 2020 i finalitzarà a les 09.00 hores del dia 4 de maig de 2020.

 

Les persones interessades en aquestes ajudes poden obtindre tota la informació en el CREAMA, a través de la xarxa d'Agències de Desenvolupament Local (ADL) de Benissa, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, Pedreguer, Pego, Teulada-Moraira i Xàbia.

20200403_Resumen autònoms Covid-19_VAL

20200404_DOGV

Preguntes freqüents, impresos i tramitació.

 

 

  

 


 

Creama informa de la concesión directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen de autónomo afectadas por la Covid-19

 

La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo ha publicado la aprobación de las bases reguladoras de concesión directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen de autónomo afectadas por la Covid-19.

 

Podrán solicitar estas ayudas las personas trabajadoras autónomas de la Comunitat Valenciana, incluidos los socios de cooperativas de trabajo asociado, para compensar la disminución de ingresos derivada de la declaración del estado de alarma que cumplan los siguientes requisitos:

 

 • Haber figurado ininterrumpidamente de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos durante, al menos, el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2019 y el 14 de marzo de 2020.
 • Haber suspendido la actividad como consecuencia de las medidas adoptadas por el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo o, en caso de mantener la actividad, haber reducido la facturación correspondiente al mes anterior a la solicitud de la ayuda en, al menos, un 75 por ciento respecto del promedio facturado en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma.
 • Tener el domicilio fiscal en la Comunitat Valenciana.

 

Exclusiones

 

Quedarán excluidas las personas trabajadoras autónomas que:

 • El 14 de marzo de 2020 fueran perceptoras de la prestación por desempleo o de la correspondiente a la protección por cese de actividad, regulada en los artículos 327 y siguientes del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
 • El 14 de marzo de 2020 o fecha posterior fueran trabajadores por cuenta ajena.
 •  Obtuvieron rendimientos netos de su actividad económica superiores a 30.000 euros en el ejercicio 2019.
 • Incurran en alguna de las prohibiciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley general de subvenciones.

 

Incompatibilidades

Con la excepción de la bonificación de cuotas a la Seguridad Social y de la prestación extraordinaria estatal para trabajadores autónomos afectados por la crisis ocasionada por la Covid-19, estas subvenciones son incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o entidad, pública o privada, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

 

Las ayudas van desde los 1.500 euros para las personas obligadas a la suspensión de actividades por el Real decreto 463/2020; y de 750 euros para el resto.

 

La solicitud se presentará de forma telemática en la sede electrónica de la Generalitat Valenciana, a través del procedimiento habilitado al efecto y denominado «EAUCOV 2020 Ayuda extraordinaria a personas trabajadoras autónomas Covid-19».

El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará a las 09.00 horas del día 8 de abril de 2020 y finalizará a las 09.00 horas del día 4 de mayo de 2020.

 

Las personas interesadas en estas ayudas pueden obtener toda la información en el CREAMA, a través de la red de Agencias de Desarrollo Local (ADL) de Benissa, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, Pedreguer, Pego, Teulada-Moraira y Xàbia

 

20200403_Resumen autónomos Covid-19

 

20200404_DOGV

Preguntas frecuentes, impresos y tramitación.

 

 

 


 


 

Tornar Tornar

Formació
Projectes
Avís legal | Contacte | © 2020 CREAMA